CEOS MUELLER HINTON AGAR

NAMJENA

CEOS Mueller Hinton agar je medij za test osjetljivosti na antibiotike i za primarnu izolaciju Neisseria i dru- gih patogena iz kliničkih uzoraka.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

Budući da su klinički mikrobiološki laboratoriji ranih 1960-ih godina koristili veliki broj različitih postupaka za određivanje osjetljivosti bakterija na antibiotike i kemoterapijske agense, Bauer, Kirby i suradnici razvili su standardizirani postupak u kojem je CEOS Mueller Hinton agar, podloga originalno namijenjena izolaciji gonokoka, odabrana kao podloga za ispitivanje. Kasnija međunarodna zajednička studija potvrdila je vrijednost CEOS Mueller Hinton agara za ovu namjenu zbog relativno dobre reproduktivnosti podloge, jednostavnosti formule i velike količine eksperimentalnih podataka koji su skupljeni korištenjem ove podloge. Bauer-Kirbyjev postupak temelji se na difuziji protumikrobnih tvari impregniranih na papirnatim diskovima kroz agarozni gel. U suprotnosti s ranijim metodama u kojima su se koristili diskovi visokih i niskih protumikrobnih koncentracija na kojima se za interpretaciju koristila prisutnost ili odsutnost inhibiranih zona, u ovoj meto- di koriste se diskovi s jednom koncentracijom protumikrobnog agensa, a promjeri zona uspoređuju se s minimalno inhibiranim koncentracijama (MIC).

REAGENSI

CEOS Mueller Hinton agar (g/l)

Kiseli hidrolizat kazeina17,50
Škrob1,50
Goveđi ekstrakt2,00
Agar17,00

pH 7,3 ± 0,2
Boja: jantarna, lagano opalescentna.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Uvjeti inkubacije: 35±2 ºC for 24 h.

MikroorganizmiGentamycin
10 µg
Ampicillin
10 10 µg
Tetracycline
30 µg
Polymyxin B
300 µg
SXT*
E.coli ATCC 25922 CLSI19-2615-2218-2513-1923-29
E.coli ATCC 25922 EUCAST19-2615-222-13-1923-29
S.aureus ATCC 25923 CLSI19-2727-3524-30-24-32
P.aeruginosa ATCC 27853 CLSI17-23--14-18-
P.aeruginosa ATCC 27853 EUCAST17-23----
E.faecalis ATCC 29212 EUCAST----26-34

* SXT (Trimetophrim 1,25 μg+Sulfamethoxazole 23,75 μg)

Promjeri zone koji se izmjere oko diskova trebaju se usporediti s onima u tablicama od 2A do 2D u CLSI dokumentu M100 (M2). Rezultati sa specifičnim organizmima mogu biti prikazani kao rezistentni, umjereno osjetljivi ili osjetljivi. Napomena: Povremeno se objavljuju informativni dodaci CLSI-jevom dokumentu M2 ili revidirane verzije koje sadrže revidirane tablice protumikrobnih diskova i standardi za interpretaciju.