C-Pharm d.o.o. je obiteljska tvrtka koja broji devet zaposlenih, a bavi se proizvodnjom gotovih mikrobioloških podloga. Proizvodnja se odvija po načelima dobre proizvođačke prakse (GMP) te u sklopu proizvodnje vršimo istraživanje i razvoj inovativnih proizvoda, a sve u sklopu istraživanja tržišta te potražnje kupaca. U ponudi imamo široku paletu mikrobioloških hranjivih podloga. Naši proizvodi se koriste za izolaciju mikroorganizama iz: hrane, vode, okoliša, kliničkog materijala u humanoj i veterinarskoj medicini, predmeta opće uporabe, kao i za određivanje pokazatelja higijene i uzročnika kvarenja.