PONUDA PODLOGA

MIKROBIOLOŠKE HRANJIVE PODLOGE
ZA VODU

 • TSC AGAR

 • PLATE COUNT AGAR

 • SLANETZ AND BARTLEY AGAR

 • PSEUDOMONAS AGAR

 • NUTRIENT AGAR

 • BAIRD-PARKER AGAR

 • XLD AGAR

 • TTC TERGITOL 7 AGAR

 • TRYPTIC SOY AGAR

MIKROBIOLOŠKE HRANJIVE PODLOGE
ZA KLINIČKE PRETRAGE

 • MACCONKEY AGAR

 • DRIGALSKY LACTOSE AGAR

 • SS AGAR

 • MUELLER HINTON AGAR

 • NUTRIENT AGAR

 • BRAIN HEART INFUSION BROTH

 • CHAPMAN MEDIUM

MIKROBIOLOŠKE HRANJIVE PODLOGE
ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

 • EE BROTH MOSSEL

 • XLD AGAR

 • ALOA AGAR

 • BAIRD PARKER AGAR

 • PLATE COUNT AGAR

 • VRBG (VRBD) AGAR

 • BLOOD AGAR

 • LISTERIA OXFORD AGAR

 • KLIGLER IRON AGAR

 • RVS BROTH

 • MUELLER KAUFFMANN AGAR

MIKROBIOLOŠKE HRANJIVE PODLOGE
ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU

 • TRYPTIC SOY AGAR

 • TRYPTIC SOY BROTH

 • SABOURAUD DEXTROSE AGAR

 • XLD AGAR

 • COLUMBIA AGAR

 • MACCONKEY AGAR

 • LT 100 BROTH

U ponudi su i ostale podloge prema potrebama kupaca.

KONTAKTNE OTISNE PLOČE

Pripremljene kontaktne otisne ploče preporučuju se za detekciju i numeriranje mikroorganizama prisutnih na površinama koje su od sanitarne važnosti. Kontaktne ploče se koriste za mikrobiološku kontrolu svih površina koje uključuju operacijske sale, medicinski pribor, bolničke prostorije, tekstil (pregled gotovih
proizvoda) ili druge krajnje proizvode i kontrolu sklopivih stolova, transportnih traka, kolica, kontejnera itd. Kontaktne ploče su vrlo pogodne za upotrebu u području farmaceutskog, medicinskog i industrijskog čišćenja. Pomoću ovih ploča imate jednostavnu i brzu metodu za provjeru mikrobiološke kontaminacije svih
vrsta površina i higijenskog stanja površine.

OPIS

Kontaktne otisne ploče su posebno konstruirane tako da se agar medij može prepuniti, stvarajući površinu u obliku meniskusa ili kupole koja se može pritisnuti na
površinu radi uzorkovanja njezinog mikrobnog sadržaja. Kontaktne otisne ploče se koriste u raznim programima za uspostavljanje i praćenje tehnika i rasporeda čišćenja. Nakon dodirivanja površine za uzorkovanje s medijem, ploča se prekriva i inkubira na odgovarajućoj temperaturi. Prisutnost i broj mikroorganizama otkriva se pojavom kolonija na površini agar medija. Prikupljanje uzoraka s istog područja prije i nakon čišćenja i tretmana dezinficijensom omogućuje ocjenu učinkovitosti sanitarnih postupaka.

Glavne karakteristike i prednosti:

 • sigurne i pouzdane za korištenje
 • proizvedene pod sterilnim uvjetima sa mogućnosti ozračivanja
 • dostupne u različitim formulacijama za monitoring dezinficiranih, suhih površina
 • dostupne formulacije sa neutralizatorima širokog raspona dezinficijensa
 • mogućnost pakiranja trostrukoj navlaci (3P) za siguran transport

PROCEDURA

 1. Pridržavajte se aseptičkih tehnika i utvrđenih mjera opreza protiv mikrobioloških opasnosti tijekom svih postupaka.
 2. Koristite flomaster na bazi ksilena, voštanu olovku ili etiketu za uzastopno numeriranje ploča koje će se koristiti.
 3. Zabilježite lokaciju koja se testira. Skinite poklopac i držite ga kako biste izbjegli slučajnu kontaminaciju. Pritisnite površinu agara izravno na površinu koja se ispituje i vršite umjereni vertikalni pritisak. Vratite poklopac i ponovite s dodatnim pločama prema potrebi programa uzorkovanja.
  Napomena: Treba biti oprezan kako biste izbjegli trljanje agara po površini kako se sam agar ne bi slomio i ploča postala neupotrebljiva.
 4. Nakon što su uzorci sakupljeni, inkubirajte sve ploče 48 do 72 h na 35°C.
 5. Kada je inkubacija završena, prebrojite kolonije. Preporuča se automatski brojač kolonija ili rešetka na dnu kontaktnih otisnih ploča koja će poslužiti kao koristan vodič za procjenu.

PAKIRANJE

10, 20 ili 30 komada.

URISLIDE

URISLIDE

Urislide je fleksibilno dijagnostičko sredstvo s dva različita medija za dijagnostiku urinoinfekcija. S jedne strane nalazi se kromogena podloga za detekciju ukupnog broja bakterija u uzorku urina, a s druge strane je kromogena podloga za specifičnu identifikaciju onih patogenih bakterija otkrivenih u kliničkom uzorku urina. Također se koristi za brojanje kolonija kod već otkrivenih uroinfekcija što omogućuje brzu i učinkovitu terapiju. Urislide dip slide ima dvije vrste
hranjivog medija za istovremeno ispitivanje.

OPIS

Kromogeni urea II agar – je kromogeni medij za prebrojavanje, identifikaciju i diferencijaciju mikroorganizama koji su uzročnici infekcija urinarnog trakta. Mikroorganizmi koji uzrokuju infekcije mokraćnog sustava općenito su u izobilju i od samo jedne vrste: E. coli je organizam koji je najčešće izoliran. Medij uključuje dva kromogena supstrata koja se cijepaju enzimima koje proizvode Enterococcus spp, Escherichia coli i koliformi. Kad bakterije cijepaju oba kromogena supstrata, to rezultira stvaranjem tamnoplavih-ljubičastih kolonija, karakterističnim za bakterije koliforma kao E. aerogenes, K. pneumoniae i C. freundii.

Kromogeni urea agar IV – je poboljšani dijagnostički medij koji se koristi za izolaciju, brojanje i brzu direktnu identifikaciju patogena iz urinarnog trakta: E.coli, Enterobacter-KlebsiellaSerratia (KES), Proteus-Morganella-Providencia, Enterococci, Staphylococci te kvasaca. Poboljšano je vizualno razlikovanje kolonija zbog jakih kromatskih reakcija i sive neprozirne kontrastne pozadine, te specifičnih enzimskih reakcija za identifikaciju gram-pozitivnih i gram-negativinih patogena.

Glavne karakteristike i prednosti:

 1. vrlo dobra produktivnost dobivena s odabranim i standardiziranim peptonima
 2. optimizirana koncentracija agara za inhibiciju Proteus spp.
 3. poboljšana vizualna diferencijacija kolonija zbog jake kromatske reakcije i neprozirne pozadine

PROCEDURA

 1. Otvoriti dip slajd
 2. Uroniti dip slajd u uzorak urina
 3. Ocijediti višak urina
 4. Zatvoriti slajd
 5. Inkubirati na 36 ± 1°C kroz 18-24 h.

PAKIRANJE

10 komada.

INTERPRETACIJA REZULTATA

< 25 kolonija = < 104 CFU/ml 25-200 kolonija = 104 -105 CFU/ml > 200 kolonija = >105 CFU/ml

KORISNIČKE UPUTE

ČUVANJE I ROK VALJANOSTI

Proizvodi označeni na kartonskoj ambalaži pakirani su u nepropusnoj plastičnoj foliji da bi se omogućila poboljšana stabilnost. Po primitku čuvati proizvode na tamnom mjestu u temperaturnom rasponu naznačenom na etiketama pakiranja u originalnom pakiranju sve do upotrebe. Vlaga u obliku fine maglice ili sitnih kapljica na unutarnjoj strani poklopaca, osobito tijekom ili nakon čuvanja u hladnjaku, prihvatljiva je i znak je svježine medija. Proizvodi se mogu koristiti do datuma isteka valjanosti (vidjeti etiketu na pakiranju i natpis) te inkubirati tijekom preporučenih rokova inkubacije. Proizvodi iz otvorenih stogova mogu se koristiti tjedan dana (7 dana) ako su čuvane na čistom mjestu pri temperaturi od 2 do 8°C. Smanjiti izloženost svjetlu prije i tijekom inkubacije. Takvi uvjeti omogućavaju korištenje produkta do njegova navedena roka trajanja, koji je napomenut na certifikatu proizvoda, ambalaži te na samom proizvodu.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Držanje medija na niskim temperaturama promovira dehidraciju medija, te preporučamo provjeru izgleda materijala za dehidriranost nakon duljeg držanja u hladnjačama. U skladu sa pravilnom mikrobiološkom praksom, preporučamo internu kontrolu lota svakog proizvoda prije korištenja. Ne upotrebljavati proizvode ako su vidljivi znakovi degradacije podloge, u vidu promjene boje, sušenja, pucanja ili ostalih znakova pogoršanja kvalitete.

Uz svaku seriju proizvoda isporučuje se i pripadajući certifikat kontrole kvalitete te se sav materijal prije izdavanja provjerava za rast kontaminanata. Preporučamo prije upotrebe dodatno provjeriti sterilnost proizvoda.

PRIMJENA MATERIJALA

Testni materijal namijenjen je za profesionalnu uporabu educiranog osoblja. Primjenjivati aseptične tehnike i utvrđene mjere opreza protiv mikrobioloških opasnosti tijekom svih postupaka.

Nakon upotrebe, pripremljene ploče, epruvete, boce, spremnici za uzorke i ostali kontaminirani materijal  moraju se sterilizirati u autoklavu prije odlaganja.

Slijediti upute za svaku individualnu podlogu navedene u pripadajućem tehničkom listu.

SIGURNOST

Svaki postupak potrebno je provoditi s oprezom s obzirom na postojanje štetnih tvari u nekim produktima, poput žučnih soli, kloramfenikola te raznih boja. Preporuča se tretiranje svih naših proizvoda poput biološkog materijala. Kožni kontakt: nakon kontakta materijala s kožom, temeljito oprati materijal sa zahvaćenog područja sa sapunom i vodom. U slučaju daljnjih simptoma, potražiti medicinsku pomoć. Ingestija: odmah nakon ingestije isprati usta temeljito
s većom količinom vode, nakon čega je potrebno popiti pola litre vode. Pojavom daljnjih simptoma potražiti medicinsku pomoć. Kontakt s očima: temelijto isprati oči s većom količinom vode. Ukoliko je potrebno, potražiti medicinsku pomoć.

LOGISTIKA

Prijevoz vršimo vlastitim transportnim vozilom koje je prije svake dostave sterilizirano, te se u sklopu vozila nalaze senzori temperature i GPS sustav praćenja kako bi bila omogućena potpuna sljedivost proizvoda.

Time je omogućen hladni lanac prijevoza na temperaturi od 2-8 te kupac prilikom isporuke dobije izvještaj o transportu.