CEOS SLANETZ - BARTLEY AGAR

NAMJENA

CEOS Slanetz – Bartley agar je selektivni medij koji se koristi za izolaciju i određivanje broja enterokoka u vodi i namirnicama.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

Slanetz-Bartley medium s dodatkom TTC je vrlo selektivan medij koji se preporučuje za izolaciju i prebrojavanje enterokoka u vodi i hrani tehnikom membranske filtracije. Burkwall i Hartman su pokazali da je dodavanje 0,5 ml Tween 80 i 20 ml 10 % otopine natrijevog karbonata ili bikarbonata svakoj litri medija bilo dragocjeno pri ispitivanju enterokoka u smrznutoj hrani. Triptoza osigurava dušik, vitamine, minerale i amino- kiseline neophodne za rast. Ekstrakt kvasca izvor je vitamina, posebno B-skupine. Glukoza je fermentirajući ugljikohidrat koji osigurava ugljik i energiju. Dikalijev fosfat je pufer. Natrijev azid inhibira Gramm negativ- ne bakterije. Enterokoki reduciraju trifeniltetrazolijev klorid u formazan. Bakteriološki agar je sredstvo za skrućivanje.

REAGENSI

CEOS Slanetz - Bartley agar (g/l)

Triptoza20,00
Ekstrakt kvasca5,00
Glukoza2,00
Kalij fosfa4,00
Natrij azid0,40
TTC0,10
Agar13,00

pH 7.2±0.1
Boja: svijetlo do srednje jantarna.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizmiRezultati
E.faecalis ATCC 29212Dobar rast,
crvene kolonije
E.faecalis ATCC 19433Dobar rast,
crvene kolonije
E.coli ATCC 25922Inhibirano
S.pyogenes ATCC 19615Inhibirano

Inokulum za produktivnost: 10-100 CFU/ml
Inokulum za selektivnost: 104 -105 CFU/ml
Inokulum za specifičnost: ≤ 104 CFU/ml
Inkubirati pri temperaturi od 36°C2± kroz 24-18 sata

Za određivanje broja enterokoka u uzorcima vode:
Filtrirati kroz 0.45μm membranu odgovarajući volumen vode (100-10-1-0.1-0.01ml) prema stupnju očekivanog onečišćenja. Položiti filter membrane na površinu CEOS Slanetz - Bartley agar. Nakon 48h inkubacije na 37°C prebrojati sve roza-tamno crvne kolonije, koji se mogu smatrati enterokokima.
Za prebrojavanje ekterokoka u hrani i drugim uzorcima:
Razmazati homogene i razrjeđene uzorke na površinu agar medija. Inkubirati na 37°C/48h. Prebrojati roza- tamno crvene kolonije na pločama gdje je rast 150-15 kolonija.
Potvrditi kolonije prebacujući membranu na CEOS Eskulin žučni azid agar. Ako kolonije razviju smeđu ili crnu aureolu, potvrđuju se kao enterokoki.