CEOS SCHAEDLER KKV AGAR

NAMJENA

CEOS Schaedler KKV agar je selektivni medij za izolaciju i uzgoj gram negativnih anaerobnih bakterija iz kliničkih uzoraka.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

Pepton miks i triptoza sojin bujon pružaju dušik, ugljik, sumpor i druge bitne čimbenike rasta. Ekstrakt kvasca opskrbljuje aminokiselinama i vitaminima skupine B. Glukoza je izvor energije. Hemin osigurava faktor X, koji je potreban mnogim zahtjevnim mikroorganizmima. L-cistin, defibrinirana ovčja krv i vitamin K1 pružaju dodatne faktore rasta za zahtjevne mikroorganizme. Kanamicin inhibira sintezu proteina u osjetljivim mikroorganizmima, dok vankomicin inhibira Gram-pozitivne bakterije ometajući sintezu stanične stijenke. Agar je sredstvo za skrutnjavanje.

REAGENSI

CEOS Schaedler KKV agar (g/l)

Triptoza sojin bujon10,00
Pepton miks5,00
Glukoza5,00
Ekstrakt kvasca5,00
Natrij klorid1,70
HCl cistein0,40
Tris pufer0,75
Hemin0,01
Vitamin K10,002
Kanamicin sulfat0,10
Vakomicin0,0075
Defibrinirana ovčja krv50 ml
Bakteriološki agar13,50

pH 7.6 ± 0.2
Boja: crvena, neprozirna.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizamRezultat
Bacteroides fragilis ATCC 25285Dobar rast
Clostridium prefrigens ATCC 13124Dobar rast
Staphylococcus aureus ATCC 25923Inhibirano
Escherichia coli ATCC 25922Inhibirano

Inkubirati pri temperaturi od 36°C ± 1, anaerobno kroz 73 – 48 sati.
Inokulum za produktivnost: 10-100 CFU
Inokulum za selektivnost: 104 -105 CFU

Inokulirajte ploče nanošenjem uzorka izravno na površinu agara. Inkubirajte na 36°C 48-72 sata u anaerobnoj atmosferi.