CEOS SALMONELLA SHIGELLA AGAR

NAMJENA

CEOS Salmonella Shigella agar (SS Agar) selektivna je i diferencijalna podloga za izolaciju patogenih enteričnih bacila, osobito onih iz roda Salmonella.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

CEOS Salmonella Shigella agar modificirani je agar Dezoksikolat-Citrat koji je opisao Leifson. To je umjereno selektivna podloga koja se temelji na stupnju inhibicije gram-pozitivnih mikroorganizama i Enterobacteriaceae koje nisu Salmonella i Shigella koje inhibira zbog toga što sadrži žučne soli, malahit zelenu boju i citrate. U CEOS Salmonella Shigella agar diferencijacija enteričnih mikroorganizama postiže se dodavanjem laktoze u podlogu. Mikroorganizmi koji fermentiraju laktozu stvaraju kiselinu koja, u prisutnosti neutralnog crvenog indikatora rezultira stvaranjem crvenih kolonija. Mikroorganizmi koji ne fermentiraju laktozu stvaraju bezbojne kolonije. Ta skupina sadrži većinu intestinalnih patogena, uključujući bakterije Salmonella i Shigella. Natrijev tiosulfat i željezov citrat omogućuju otkrivanje nastanka hidrogen sulfida čemu svjedoče kolonije s crnim središtima. Ova podloga koristi se za primarnu izolaciju bakterije Salmonella iz uzoraka ljudske stolice.

REAGENSI

CEOS Salmonella Shigella agar (g/l)

Goveđi ekstrakt5,00
Pankreatična digestija kazeina2,50
Peptična digestija životinjskog tkiva2,50
Laktoza2,50
Žučne soli8,50
Natrij citrat8,50
Natrij tiosulfat8,50
Željezo citrat1,00
Neutralna crvena boja0,025
Agar13,50
Malahit zelena boja0,330 mg

pH 7,2 ± 0,2
Boja: proziran, crveno-narančasta.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima. Pločice inkubirati aerobno na temperaturi od 35 – 37°C tijekom 18 – 24 sata.

SojeviRezultati rasta
Escherichia coli
ATCC 25922
Inhibicija
Enterococcus faecalis
ATCC 29212
Potpuna inhibicija
Salmonella typhimurium
ATCC 14028
Dobar rast, bezbojne kolonije s crnim središtem
Salmonella enteritidis
ATCC 13076
Dobar rast, bezbojne kolonije sa crnim centrom
Shigella flexneri
ATCC 12022
Dobar rast;
svijetloružičaste do
bezbojne kolonije

Inokulirati ploče razmazujući uzorak na površinu agara kako bi se izolirale čiste kolonije
Tipična morfologija kolonija je kako slijedi:

MikroorganizmiCEOS Salmonella
Shigella agar
E. coliBlagi rast,
ružičasta ili crvena boja
Enterobacter/KlebsiellaBlagi rast,
ružičasta boja
ProteusBezbojna,
s crnim središtem
SalmonellaBezbojna, obično s
crnim središtem
ShigellaBezbojna
Pseudomonas Nepravilni, blagi rast
Gram pozitivne bakterijeNema rasta