CEOS R2A AGAR

NAMJENA

CEOS R2A agar je medij koji se koristi za prebrojavanje heterotrofnih mikroorganizama u vodi (EP).

NAČELA I OBJAŠNJENJA

CEOS R2A agar je medij koji se koristi kod kultura s niskim koncentracijama peptona za određivanje broja heterotrofnih bakterija. CEOS R2A agar je pripremljen u skladu s formulom koju preporučuje Europska farmakopeja (EP). R2A Agar razvili su Reasoner i Geldreich za prebrojavanje bakterija u tretiranoj pitkoj vodi. Nisko hranjivi medij, kao što je CEOS R2A agar, u kombinaciji s nižom temperaturom inkubacije i dužim vremenom inkubacije stimulira rast bakterija otpornih na klor, što omogućava realniju procjenu broja bakterija. Bogato hranjivi medij, kao što je CEOS Standard metod agar, podržava rast brzorastućih bakterija ali može potisnuti spori rast bakterija nađenih u tretiranoj vodi. Ekstrakt kvasca osigurava izvor elemenata u tragovima i vitamine. Pepton i kazamino kiseline osiguravaju dušik, vitamine, aminokiseline, ugljik i minerale. Dekstroza služi kao izvor ugljika. Topljivi škrob pomaže u oporavku ozlijeđenih mikroorganizama upijanjem otrovnih metaboličkih nusproizvoda. Natrij piruvat povećava opravak ozlijeđenih stanica. Kalij fosfat se koristi za ravnotežu pH i osigurava fosfate. Magnezij sulfat je izvor dvovalentnih kationa i sulfata.

REAGENSI

CEOS R2A agar (g/l)

Ekstrakt kvasca0,50
Pepton proteaze0,50
Kazein0,50
Glukoza0,50
Topljivi škrob0,50
Dikalij fosfata0,30
Magnezij sulfat0,024
Natrij piruvat0,30
Agar15,00

pH 7.2 ± 0.2
Boja: blijedo žuta

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizamRast
E.coli ATCC 25922Dobar
E.coli ATCC 8739Dobar
S. aureus ATCC 25923Dobar
S. aureus ATCC 6538Dobar
S.epidermidis ATCC 12228Dobar
P.aeruginosa ATCC 27853Dobar
B.subtilis ATCC 6633Dobar

Inkubirati pri temperaturi od 35°C 5 ±2 dana.
Prema Europskoj farmakopeji, Bacillus subtilis ATCC 6633 i Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027:
Uvjeti inokulacije: <100 CFU
Uvjeti inkubacije: 30-35 ºC / <3 days

- Površinska inokulacija ezom ili brisom
- Inkubirajte na 35 ± 2 ºC tijekom 5 dana.
- Čitanje i tumačenje rezultata.
Za ostale namjene koje nisu obuhvaćene CE oznakom potrebno je pratiti važeće standarde i pravilnike. Izračunati kolonije na pločama (tehnika razmazivanja ili izlijevanja podloge) koje sadrže 30-300 kolonija po ploči ili 20-200 kolonija ako se koristi MF metoda. Izračunati broj bakterija po ml uzorka množenjem prosječnog broja kolonija po ploči sa recipročnom vrijednosti odgovarajućeg razrjeđenja. Rezultat prikazati kao jedinice foormiranih kolonija (CFU) po ml i prikazati izvješće inkubacije (temperatura i vremenski period).