CEOS MGYP AGAR

NAMJENA

CEOS MGYP agar sa dodatkom bakra je selektivni medij za izolaciju i uzgoj divljih kvasaca u pivarskoj industriji.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

Kvasci su jednostanične gljive. Kvasci dobro rastu u mediju koji sadrži dekstrozu. Lako se razlikuju od većine bakterija zbog njihove veličine i morfoloških značajki. Bakar u MGYP mediju inhibira veće kvasce. Ekstrakt slada i kvasca pruža potrebne hranjive tvari za rasta kvasaca. Dekstroza je prikladan ugljikohidrat za rast kvasaca. Kiseli pH medija inhibira rast bakterija i pogoduje rastu kvasaca. Ovaj medij se koristi za ispitivanje kvalitete piva u pivovari.

REAGENSI

CEOS MGYP agar (g/l)

Ekstrakt kvasca3.00
Ekstrakt slada3.00
Pepton gel5.00
Dekstroza10.00
Bakar sulfat0.400
Agar20.00

pH 6.2 ±0.2
Boja: lagano zelena sa talogom.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim soje- vima:

MikroorganizamRast
Escherichia coli ATCC 25922Inhibiran
Lactobacillus fermentum ATCC 9338Dobar
Candida albicans ATCC 10231Dobar
Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763Dobar
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404Dobar

Inkubirati pri temperaturi od 35-37°C±2, 48 sati.

Prije inokulacije, pripremljeni medij treba ostaviti na sobnoj temperaturi. Izravno inokulirajte ploče sa 100μl razrijeđenog uzorka. Inkubirajte na 30°C 3-4 dana.