CEOS FASTIDIOUS ANAEROBNI AGAR

NAMJENA

CEOS Fastidious anaerobni agar je medij za uzgoj zahtjevnih organizama.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

Peptoni su dodani za maksimalnu stimulaciju rasta. Škrob i natrijev bikarbonat služe kao detoksificirajući agenti dok hemin podržava proizvodnju pigmenta kod Porphzromonas melaninogenicus. Specifični agenti za poticanje rasta su: cistein za Fucobacterium necrophorum, Propionibacterium acne i Bacteroides fragilis, arginin za Eubacterium spp., i topivi pirofosfat za Poprhromonas gingivalis i Porphyromonas asaccharolyticus. Piruvat pomaže kod neutralizacije vodikovog peroksida i koristi ga Veilonella spp. kao izvor energije. Vitamin K i natrijev sukcinat služe kao esencijalni faktori rasta za neke anaerobe, kao i 0,1 % glukoza. Nizak nivo glukoze sprječava proizvodnju viših nivoa kiselina i alkohola koji bi inhibirali razvoj kolonija.

REAGENSI

CEOS Fastidious anaerobni agar (g/l)

Pepton16,10
Ekstrat kvasca7,00
Natrijev klorid5,00
Škrob1,00
Dekstroza1,00
Natrijev piruvat1,00
Arginin1,00
Natrijev sukcinat0,50
Natrijev bikarbonat0,40
Željezni pirofosfat0,50
L-cistein klorovodik0,25
Ditiotreitol0,25
Hemin0,005
Vitamin K0,0005
Agar12,00
Defibriniranja konjska krv50 ml

pH: 7,2 ± 0,2
Boja: crvena, neprozirna.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirajte reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizmiRezultati
Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337˃ 70%
Bacteroides fragilis ATCC 25285˃ 70%
Clostridium perfringens ATCC 13124Rast
Fusobacterium necrophorum ATCC 25286Rast
Prevotella loescheii ATCC 15930Rast
Veillonella parvula ATCC 10790Rast
Porphyromonas asaccharolytica ATCC 25260Rast
Clostridium sporogenes ATCC 19404Rast

Uvjeti inkubacije: 37 ±2°C preko 5 dana u anaerobnim uvjetima.

Inokulirajte medij u skladu sa savjetima pripadajućih referenci za izolaciju i identifikaciju anaerobnih bakterija.