CEOS DRIGALSKY LAKTOZA AGAR

NAMJENA

CEOS Drigalsky laktoza agar je selektivni i diferencijalni medij za izolaciju Enterobacteriaceae i nekih ne fermentirajućih bakterija iz kliničkih uzoraka.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

CEOS Drigalsky laktoza agar je selektivni diferencijalni medij sličan CEOS MacConkey agaru i CEOS Dezoksikolat agaru, a koristi se za izolaciju gram-negativnih bakterija (Enterobacteriaceae i određeni ne-fermentori) i inhibiciju gram-pozitivnih bakterija iz kliničkih uzoraka koji sadrže mješanu mikrobnu floru, kao što je urin, dišni sustav i rane. Medij se koristi i za izolaciju Salmonella i Shigella iz uzoraka stolice (kao medij s niskom selektivnosti) iako se pokazalo da je CEOS Ksiloza lizin dezoksikolat agar bolji za tu svrhu. Pepton, mesni ekstrakt i ekstrakt kvasca osiguravaju hranjive tvari. Natrij deoksikolat, kristal ljubičasto i tio- sulfat su inhibitori gram-pozitivnih bakterija. Razlikovanje gram-negativnih enterobakterija u fermentore laktoze (žuto) i nefermentore laktoze (plavo) postignuto je kombinacijom laktoze i bromtimol plavo indikatora.

REAGENSI

CEOS Drigalsky laktoza agar (g/l)

Pepton15,00
Mesni ekstrakt3,00
Ekstrakt kvasca3,00
Natrij deoksikolat1,00
Natrij tiosulfat1,00
Laktoza15,00
Agar11,00
Kristal ljubičasto0,005
Bromtimol plavo0,08

pH 7.3±0.2
Boja: zeleno-plava, lagano opalescentan

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizamRezultati rasta kolonija
E.coli ATCC 25922Rast dobar do izvrstan, žute kolonije okružene žutim medijem
P.mirabilis ATCC 12453Rast dobar do izvrstan, plavo-sive kolonije sa zelenkastim centrom, plavi medij
S.typhimurium ATCC 14028Rast dobar do izvrstan, plavo-sive kolonije sa zelenkastim centrom, plavi medij
S.flexneri ATCC 12022Rast prosječno do izvrsno, plavo-sive kolonije, plavi medij
E.faecalis ATCC 29212Djelomična do potpuna inhibicija
S.aureus ATCC 25923Potpuna inhibicija

Inkubirati pri temperaturi od 35°C±2 u aerobnoj atmosferi. Nakon 18-24 sata pogledati stupanj rasta, veličinu kolonija, pigmentaciju i selektivnost.

Razmazati uzorak odmah po primitku u laboratorij. Metoda razmazivanja ploča koristi se primarno za izoliranje čistih kultura iz uzoraka koji sadrže miješanu floru. Alternativno, ako je uzorak uzet brisom (štapićem), uviti štapić na maloj površini ploče (uz rub), a zatim razmazati iz tog inokuliranog dijela. Kako bi se izolirao cijeli raspon patogena prisutnih u uzorku, uključiti CEOS Columbia agar s 5% krvi. Inkubirati na 35-37°C/18-24 sata u aerobnoj atmosferi.