CEOS CLED AGAR

NAMJENA

CEOS Cled Agar je medij koji se koristi za mikrobio- lošku analizu urina jer podržava rast svih potencijalnih patogena u mokraći, omogućavajući dobru diferencijaciju kolonija.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

Enzimska digestija želatine, enzimska digestija kazeina i ekstrakt govedine pružaju aminokiseline, dušik, ugljik, vitamine i minerale potrebne za rast organizama. Laktoza je ugljikohidrat koji se može fermentirati. L-cistein je dodatak rastu za organizme ovisne o cisteinu. Bromotimol plavo je pH pokazatelj koji mijenja boju iz zelene u žutu kada fermentacija laktoze snižava pH. Agar je sredstvo za skrutnjavanje. Nedostatak elektrolita suzbija rojenje vrsta Proteus i Shigella.

REAGENSI

CEOS CLED agar (g/l)

Enzimska digestija želatine4,00
Enzimska digestija kazeina4,00
Ekstrakt govedine3,00
Laktoza10,00
L-cistein0,128
Bromotimol plavo0,02
Agar15,00

pH 7,3 ± 0,2
Boja: lagano opalescentna, zelena do plavo-zelena.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizamRezultati ispitivanja
E. coli ATCC 25922Dobar rast, žute kolonije
K. pneumoniae TCC 13883Dobar rast, žute do bijelo-plave kolonije
P. mirabilis ATCC 12453Dobar rast, plave kolonije, bez rojenja
S. typhimurium ATCC 14028Dobar rast, plave kolonije
P. aeruginosa ATCC 27853Dobar rast, zelene kolonije
E. faecalis ATCC 29212Dobar rast, žute kolonije
S. aureus ATCC 25923Dobar rast, male žute kolonije

Inkubirati na 35°C ±2 tijekom 18-24 sata.

Urin mora biti izravno nanesen na površinu agara najkasnije 2 sata nakon sakupljanja ili se mora držati na 2-8 °C (ne duže od 24 sata) kako bi se izbjeglo prerastanje mikroba. Upotrijebite baždarenu petlju (0,01 ili 0,001 ml) za inokulaciju medija s nerazrijeđenim, dobro promiješanim uzorkom urina. Inkubirajte aerobno na 35 ± 2 °C 18-48 h. Izbrojite broj kolonija. Svaka kolonija odgovara 100 ili 1000 CFU/ml urina, koristeći petlju od 0,01 ml i 0,001 ml. Za potvrdu bi trebalo provesti daljnja ispitivanja.