CEOS KROMOGENI STREPTOKOK B AGAR

NAMJENA

CEOS Kromogeni Streptokok B agar je selektivni i kromogeni agar za izolaciju i identifikaciju Streptokoka grupe B (Streptococcus agalactiae).

NAČELA I OBJAŠNJENJA

CEOS Kromogeni Streptokok B agar je selektivni i diferencijani medij za izolaciju streptokoka grupe B. Ekstrakt kvasca je izvor aminokiselina i vitamina, neophodnih za rast streptokoka grupe B. Kromogena selektivna mješavina omogućava inhibiciju Gram-negativnih i Gram-pozitivnih mikroorganizama, osim S. agalactiae, što ujedno omogućava njenu diferencijaciju.

REAGENSI

CEOS Kromogeni Streptokok B agar (g/l)


pH 7.2± 0.2
Boja: svijetlo jantarna, lagano opalescentna.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima i inkubirati pri temperaturi od 36°C±2 tijekom 24- 48 sata.

MikroorganizmiPorastKolonije
S.agalactiae ATCC 13813DobarPlavozelene
S.aureus ATCC 25923DobarBijele
E.coli ATCC 25922Inhibirano-
E.faecalis ATCC 19433DobarSvijetlo ljubičaste
P.mirabilis ATCC 25933Inhibirano-

Koristiti standardne postupke za dobivanje izoliranih kolonija iz uzoraka. Inokulirati kliničke uzorke direktno na ploče. Inkubirati ploče aerobno na 36°C±2/24-48 sati u obrnutom položaju (agar stranom prema gore). Ne inkubirati u atmosferi s dodatkom CO2 . Streptococcus agalactiae raste u vidu plavo-zelenih kolonija sa bijelim centrom. Enterococcus faecalis raste u svijetlo ružičastim kolonijama.