CEOS KROMOGENI ESBL AGAR

NAMJENA

CEOS Kromogeni ESBL agar je kromogeni medij za detekciju Gram-negativnih bakterija koje proizvode ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase).

NAČELA I OBJAŠNJENJA

CEOS Kromogeni ESBL agar je kromogeni medij koji se koristi s suplementima za otkrivanje β-laktamaza proširenog spektra (ESBL) i AmpC-a. ESBL-ovi su enzimi koji hidroliziraju većinu penicilina i cefalosporina, inhibiranih β-laktamaza inhibitorima poput klavulanske kiseline, sulbaktama i tazobaktama. Enzimi tipa AmpC hidroliziraju peniciline, cefalosporine i monobaktam i slabo su inhibirani klasičnim inhibitorima ESBL, posebno klavulanska kiselina. Peptoni su izvor aminokiselina, dušika, ugljika, minerala, vitamina i drugih hranjivih tvari koje podržavaju rast mikroorganizama. Kromogena mješavina omogućuje identifi- kaciju mikroorganizama na temelju boje i morfologije kolonije. Agar je sredstvo za skrutnjavanje.

REAGENSI

CEOS Kromogeni ESBL agar (g/l)

Pepton miks43,20
Kromogeni miks1,00
Selektivni miks0,50
Agar15,00

pH 7,2±0,2
Boja: jantarna, lagano opalescentna.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizmiRezultati
K.pneumoniae ATCC 700603 (ESBL+,
AmpC-)
Dobar rast, zelene kolonije, 1-2 mm
E.coli DSM 22311 (ESBL+, AmpC-)Dobar rast, ružičasto-crvenkaste kolonije, 1-2 mm
K.pneumoniae ATCC BAA (ESBL-, AmpC+)Kompletna inhibicija
E.coli ATCC 25922 (ESBL−, AmpC−)Kompletna inhibicija

Inkubirati pri temperaturi od 35°C ±2 kroz 18 - 24 sata.
Inokulum za produktivnost: 10-100 CFU/ml
Inokulum za selektivnost: 104 -105 CFU/ml

Ploče inokulirajte izravno uzorkom na površinu agara. Inkubirajte aerobno na 37°C kroz 18-24 sata. E.coli stvara kolonije ružičasto-crvenkasto-plave boje. Klebsiella spp, Enterobacter spp, Serratia spp stvaraju zeleno-plave kolonije. Proteus spp stvara smeđe kolonije.