CEOS KROMOGENI CRE AGAR

NAMJENA

CEOS Kromogeni CRE agar je kromogeni selektivni medij za detekciju karbapenem rezistentnih Enterobacteriaceae direktno iz kliničkih uzoraka.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

CEOS Kromogeni CRE agar je kromogeni medij koji se koristi s suplementima za otkrivanje karbapenem rezistentnih Enterobacteriaceae direktno iz kliničkih uzoraka. Karbapenemi (imipenem, meropenem, erta- penem i doripenem) su neprocjenjivi u tretiranju višestruko otpornih Gram negativnih bakterijskih infekcija. Karbapenemaza je enzimska klasa koju mogu proizvesti Klebsiella pneumoniae i drugi organizmi, uključujući Serratia spp, Enterobacter spp, Escherichia spp. Mješavina peptona izvor je aminokiselina, dušika, minerala, vitamina i drugih čimbenika koji povećava rast bakterija. Kromogena i selektivna smjesa olakšavaju identifikaciju bakterija na temelju boje i morfologije kolonija, inhibirajući većinu neenterobakterija. Agar je sredstvo za skrutnjavanje.

REAGENSI

CEOS Kromogeni CRE agar (g/l)

Peptoni30,00
Kromogeni miks1,00
Selektivni miks11,00
Agar15,00

pH 7,0±0,2
Boja: svijetlo jantarna.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizmiRezultati
K. pneumoniae (ESBL +)ATCC 700603Inhibirano
K. pneumoniae (KPC +)ATCC BAA-1705Dobar rast, plavo-ljubičaste kolonije
Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1706Inhibirano
E. coli ATCC 25922Inhibirano

Inkubirati pri temperaturi od 35°C±2 kroz 18 - 24 sata.
* Tipičan izgled mikroorganizama
CPE E. coli → tamno ružičasto do crvenkasto
CPE Coliforms → metalik plava
CPO Pseudomonas → prozirno, +/- prirodna pigmen- tacija kremaste do zelene boje
CPO Acinetobacter → kremaste boje
Druge Gram negativne CPO → bezbojne, prirodna pigmentacija
Ne-CPO E. coli/ Coliforms → inhibirani
Drugi Gram (-) ne-CPO → ihnibirani

Za kliničku dijagnozu, tip uzorka je urin, punktat pluća i rektalni uzorak.
- Inokulirati površinu agara paralelnim potezima eze.
- Inkubirati u aerobnim uvjetima na 35±2 °C kroz 18- 24 sati.
Medij bi trebalo ostaviti da dosegne sobnu temperaturu prije inokulacije. Ploče sa negativnim rezultatima trebale bi se ponovno inkubirati dodatnih 24 sata. Blijedo ružičaste kolonije su pretpostavka pozitivnog rezultata na karbapenem otporne E.coli, a plave kolonije na karbapenem otpornu KESC grupu. Rezistentni Proteus, Morganella i Providencia proizvode obojene kolonije sa smeđom aureolom kroz triptofan deaminaza ( TDA-tryptophan deaminase) reakciju.