Tvrtka C-Pharm d.o.o. se bavi proizvodnjom mikrobioloških podloga za in vitro dijagnostiku. Kontinuirana aktivnost  naše tvrtke je obavljanje proizvodnih procesa  upotrebom sirovine visoke kvalitete i primjenom kontroliranih tehnoloških postupaka koji  osiguravaju  proizvodnju kvalitetnih proizvoda.

C-Pharm d.o.o. je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje utvrđenih normi u području obavljanja djelatnosti, obaveza od najveće važnosti, pa se za svaki proizvod provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Na taj način želimo osigurati povjerenje naših kupaca, konkurentnost na tržištu, razvoj poduzeća, uvjete za socijalnu sigurnost naših radnika i uvjete za očuvanje okoliša.

Za osiguranje kvalitete proizvoda izrađuju se procedure i kontrolne mjere sa pratećim dokumentiranim postupcima.

Želimo biti prepoznatljivi na tržištu kao lider u proizvodnji in vitro dijagnostike.

Strateški ciljevi društva:

  • Postizanje zadovoljstva kupaca kroz kontinuirano ispitivanje zadovoljstva
  • Održavanje standarda kvalitete proizvoda
  • Usvajanje novih proizvoda i tehnologija
  • Osiguranje izobrazbe i usavršavanje zaposlenika
  • Kontinuirano smanjenje negativnih utjecaja na kvalitetu preventivnim aktivnostima
  • Naglasak se stavlja na održavanje najviših ekoloških standarda i na osiguravanje potrebne opreme za zbrinjavanje otpada.

Direktor tvrtke je slijedom politike kvalitete donio ciljeve  koji će se putem upravinih ocjena provjeravati i analizirati, da bi služili stalnom poboljšanju poslovanja tvrtke.

U Vukovaru,15. lipnja 2020.godine

Direktor

mr. sc. Mario Bajto, dipl. oec.